Анотації захищених робіт. Магістри. 2015 рік.

8.05010201 ”Комп’ютерні системи та мережі“

Бойко Олексій Сергійович. Програмні засоби аналізу хронології новинних повідомлень

Бондар Богдан Олексійович. Способи розподілення навантаження на ресурси хмарної інфраструктури

Глушко Дмитро Володимирович. Способи оптимізації структури комп`ютерних мереж технології MPLS

Євтушенко Євгеній Олександрович. Методика формування реберних функцій небазових GL-моделей

Жук Андрій Миколайович. Метод  адаптації якості медіаданих за стандартом MPEG-DASH 

Микитенко Всеволод Володимирович. Методи застосування мультисенсорних панелей в навчальному процесі

Степанюк Михайло Федорович. Метод нечіткого порівняння електронних документів

Тафля Флоріна Володимирівна. Метод класифікації web-ресурсів на основі їх структурного аналізу

Федай Ганна Григорівна. Метод мурашиної колонії для інтелектуального аналізу даних

Хоптинець Вадим Андрійович. Способи трансляції процедурних мов програмування у функціональні мови

Щербина Богдан Олександрович. Способи трансляції типів даних COBOL у типи даних сучасних мов програмування  

8.05010203 ”Спеціалізовані комп’ютерні системи“

Гудименко Владислав Сергійович.  Спосіб та засоби захисту інформації в безпроводових комп`ютерних мережах LTE

Лось Віктор Сергійович. Метод виділення формальних атрибутів в текстових документах

Орешко Антон В'ячеславович. Нейромережева система розпізнавання голосового сигналу 

Ровний Кирило Олександрович. Засоби і методи генерації поведінки динамічних ігрових об‘єктів

Самарський Антон Ігорович. Високоефективні алгоритми пакування рюкзака за допомогою вдосконалення qreedy-алгоритму

Стельмах Георгій Миколайович. Програмні засоби збору і контролю інформації в наукових експериментах

Томищ Тарас Вікторович. Адаптивний метод класифікації зображень облич

Трошина Марина Ігорівна. Програмні засоби формування GL-моделей для ієрархічних систем

Хижняк Василь Сергійович. Статистичний метод визначення формальних атрибутів у текстових даних

Шаповал Іван Іванович. Нерозподільні коригуючі блочні коди

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır