Анотації захищених робіт. Спеціалісти. 2015 рік.

7.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі” група зКВ-31с

Кучеренко Володимир Вікторович.Комп’ютерна система ультразвукового медичного діагностування

Мартинов Олександр Олександрович.Мобільний додаток до системи IOS для ведення особистого бюджету. Інформаційна система

Рудніцький Павло Павлович.Програмні засоби аналітичної обробки фінансової інформації в банківській сфері

Хоменко Валерія Олександрівна.Мобільний додаток до системи IOS для ведення особистого бюджету. Інтерфейс користувача

Драчук Ігор Олегович.Програмне забезпечення системи розпізнавання зображень

Вакулюк Валентин Олексійович. Програмний комплекс прогнозування продуктивності комп'ютерних систем

7.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі” група КВ-31с

Григоренко Андрій Васильович. Засоби управління безпілотним літальним апаратом. Апаратне забезпечення

Клишта Олександр Сергійович. Корпоративна мережа на основі IPV6 і безпроводових технологій

Крещенко Кирило Вікторович. Програмні засоби виявлення дублікатів зображень

Романченко Олег Ігорович. Комп’ютерна система діагностики автомобілів

Свиридюк Ігор Володимирович. Засоби  управління безпілотним літальним апаратом. Системне програмне забезпечення

Сердюк Сергій Олександрович. Програмні засоби  організації взаємотестування у багатопроцесорній системі

7.05010202 “Системне програмування” група КВ-32с

Бут Сергій Сергійович. Засоби управління безпілотним літальним апаратом. Програмні засоби обробки інформації.

Делас Олександр Сергійович. Програмне забезпечення підтримки Інтернет-магазину

Зорін Дмитро Костянтинович. Комп‘ютерна система віддаленого моніторингу об’єкта 

Коваленко Андрій Олександрович. Web– орієнтована комп’ютерна система краудсорсингового проекту

Лопачук Сергій Вікторович. Web – орієнтована система проведення аукціонів в реальному часі

Люц Роман Володимирович. Web –  орієнтована система адміністрування групової розробки проектів

Михайлик Михайло Валерійович. Комп’ютерна система криптографічного захисту голосового сигналу 

Прокопенко Віталій Юрійович. Комп’ютерна система кластеризації товарних позицій  on-line магазину

7.05010203 “Спеціалізовані комп’ютерні системи” група КВ-33с 

Братчик Антон Сергійович. Програмне забезпечення оптимізації транспортної логістики 

Бузіна Анна Георгіївна. Програмні засоби оптимізації ієрархічних структур

Гончаренко Вадим Володимирович. Програмне забезпечення системи експериментальних досліджень спортивних автомобілів

Коваль Інна Олегівна. Програмне забезпечення  трансформації базової GL-моделі

Маршалок Владислав В'ячеславович. Комп‘ютерна система безпеки з використанням біометричних сканерів

Сміюн Вадим Володимирович. Програмний модуль пошуку і оптимізації маркетингових рішень

Сомарріба Едуард Вільямович. Програмний модуль віддаленого управління базою даних

Суражський Сергій Сергійович. Програмні засоби моделювання роботи джерела псевдовипадкових векторів 

escort çeşme escort karabük escort kilis escort ıgdır