.

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем факультету прикладної математики НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

dept


Адреса: 03056, м. Київ-56,
пр. Перемоги, 37
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", корпус 15
(вул. Політехнічна, 14) Google-карта

email відповідального за сайт: spscs.kpi.ua@gmail.com

Телефон: +38 044 204 81 02

Телефон відбіркової комісії: +38 044 204-97-11

Facebook: https://www.facebook.com/spscs.fpm.kpi.ua/

 

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем є структурним підрозділом факультету прикладної математики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Романкевич Віталій Олексійович.

Кафедра веде підготовку фахівців з інструментального забезпечення інформаційних технологій відповідно до наступних

освітніх рівнів:

  • бакалавр (4 роки)
  • магістр професійного спрямування (1.5 років)
  • магістр наукового спрямування (2 років)

Форми навчання:

  • денна (бюджет; контракт),
  • без відриву від виробництва (контракт).

Підготовка бакалаврів та магістрів ведеться за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія".

Зміст діяльності фахівців з КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ полягає у створенні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробленні і застосуванні комп’ютерних систем та мереж загального і  спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.

За спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» підготовка фахівців здійснюється за ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ».

Навчання на 1-4 курсах провадиться за програмами, орієнтованими на поглиблене вивчення програмування і технічних засобів комп’ютерних систем та мереж, що дозволяє студентам професійно володіти сучасною комп’ютерною технікою.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються студентами на 1–4 курсах, поділяються на такі цикли:

Загально-математичні

дисципліни

-

математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія.

 

Спеціальні математичні

дисципліни

-

дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, алгоритми і методи обчислень.

Фундаментальні та

природничо-наукові дисципліни

-

фізика, теорія електричних кіл, теорія інформації і кодування, комп’ютерна електроніка, прикладна теорія цифрових автоматів.

Дисципліни програмування

-

програмування, структури даних і алгоритми, паралельні та розподілені обчислення, об’єктно-орієнтоване, логічне, функціональне, системне програмування, моделювання, комп’ютерна графіка.

Структурно-схемотехнічні

дисципліни

-

комп’ютерна схемотехніка, периферійні пристрої, автоматизація

проектування комп’ютерних систем.

Архітектурно-системні

дисципліни

-

архітектура комп’ютерів, комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі, операційні системи, організація баз даних, захист інформації в комп’ютерних системах.

 

Програмою підготовки передбачено оволодіння знаннями та практичними навичками для роботи з       сучасними інструментальними програмними системами та мовами програмування:

C/C++, C#, Assembler, DSP Assembler, Modula-2, Visual Prolog, Lisp, Access, PL/SQL, Oracle, PHP, Java Script, Action Script, Verilog, VHDL, MicroCap тощо.

 

Під час навчання в магістратурі (5-6 курс) студенти отримують теоретичні знання та практичні навички технології розроблення, реалізації, супроводження, модернізації, утилізації технічних і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення; опановують сучасні методи розроблення апаратних засобів комп’ютерних систем і мереж різного призначення, сучасні інформаційні технології; вчаться використовувати теоретичні знання для створення широкого кола технічних додатків, знаходити оптимальне співвідношення між програмною й апаратною реалізацією, визначати оптимальну топологію, структуру й організацію комп’ютерних систем, виконувати адаптацію для спеціалізованих застосувань, розробляти інтерфейси обчислювальних систем тощо.

 

Випускники можуть працювати системними адміністраторами та програмістами, адміністраторами мереж, спеціалістами з розроблення, супроводження або експлуатації технічних і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж різного призначення.

 

Випускники працюють у багатьох організаціях, серед яких “Укртелеком”, “Softline”, “Softronic”, “UMC”, “UTEL, “KyivStar GSM”, “Квазар-Мікро”; Український антивірусний центр, науково-дослідні інститути Національної академії наук України; українські банки – «Національний банк України», «Надра», «Укрсоцбанк», «Правексбанк», «Експобанк», «Ощадбанк»; науково-аналітичні підрозділи СБУ, МВС, митної та податкової служб України; Міністерство фінансів, Верховний суд, інші державні та недержавні підприємства, ІТ-компанії.

 

Subscribe to НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" Кафедра СПіСКС RSS